Gorczański Park Narodowy


Gorczański Park Narodowy
Naszą ofertę kierujemy do turystów, którzy wędrując po Gorcach, chcą odkrywać tajemnice przyrody oraz poznawać historię i kulturę regionu. Na odwiedzających czekają ścieżki edukacyjne i szlaki turystyczne bogate pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym. Osobom, którym kondycja nie pozwala na zbyt forsowne wycieczki, proponujemy szlaki spacerowe w terenie łatwo dostępnym o niewielkich różnicach wzniesień.
Mają oni również do dyspozycji dwa miejsca biwakowe, gdzie można rozpalić ognisko i odpocząć na łonie przyrody.
 
W sezonie zimowym amatorzy narciarstwa krajoznawczego mogą cieszyć się z bezpośredniego kontaktu z przyrodą, wędrując udostępnionymi dla tej formy aktywności pieszymi szlakami turystycznymi i drogami stokowymi.
W Parku (rejon Tobołowa) i w jego sąsiedztwie (Lubomierz, Obidowa, Polczakówka, Maciejowa) istnieje możliwość uprawiania rekreacyjnego narciarstwa zjazdowego.  

W Gorce, w Gorce bracie miły

Przygotowana oferta  zawiera propozycje przyrodniczych wycieczek pieszych po  Gorczańskim Parku Narodowym w zależności od  pory roku i zjawisk zachodzących w przyrodzie. Podczas 5 godzinnej wycieczki prowadzimy obserwacje przyrodnicze i aktywne ćwiczenia.

Propozycje wycieczek :

Czy wszystkie ptaki  śpiewają??  - obserwacje ptaków w Parku dworskim hrabiów  Wodzickich w Porębie Wielkiej (kwiecień-maj).  

Żaba rechoce, kumak  kumka, a traszka??  - obserwacje płazów w zbiornikach w dolinach potoków: Olszowy,  Turbacz,   Kamienica (kwiecień-maj).

Kto tu był? Ślady i tropy zwierząt na  gorczańskich szlakach  - obserwacje na  szlakach i ścieżkach edukacyjnych (marzec-październik))

Kwitnące rośliny gorczańskich polan - obserwacje na szlakach i ścieżkach edukacyjnych (czerwiec-lipiec)

Jesienne barwy Gorców (owoce i nasiona) - obserwacje   na szlakach i ścieżkach  edukacyjnych. (wrzesień- październik)

Koszt  zajęć :
 • Dla 20-25 osobowej grupy  – 250 zł brutto.
 • Dla 40-50 osobowej grupy (2 prowadzących) – 500 zł brutto.
 • Istnieje możliwość zmiany ilości godzin, a tym samym nastąpi zmiany ceny.

Cena obejmuje organizację zajęć oraz sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia obserwacji i ćwiczeń.  Nie obejmują kosztów transportu, ubezpieczenia i wyżywienia. 

Dodatkowe informacje


Dodatkowo:
 • Wystawy czasowe o różnorodnej tematyce  w dyrekcji Gorczańskiego PN w  Porębie Wielkiej :
  •  wstęp wolny  codziennie 
  • od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30 – 15.00 przez cały rok; 
 • możliwość zakupu wydawnictw w  dyrekcji Gorczańskiego PN  w Porębie 
Przed wyruszeniem na wycieczkę:
 • godzinna prelekcja w sali audiowizualnej GPN z pokazem przeźroczy, filmów video,  prezentacji komputerowych;
 • Cena – 80 zł brutto dla grupy 20 - 40 osobowej.
Po wycieczce:
 • Najbardziej aktywni uczestnicy zajęć otrzymują w nagrodę wydawnictwa  Gorczańskiego Parku Narodowego.
 • 2 godzinne ognisko w wyznaczonym miejscu (polana Oberówka, Gajówka Mikołaja, polana Trusiówka, park dworski hr. Wodzickich w Porębie Wielkiej) w tym udostępnienie opału, obsługa, odbiór śmieci.
 • Cena – 40 zł brutto dla grupy 20- 40 osobowej
 • obiad w restauracji Górski Raj w Koninkach – do uzgodnienia we własnym zakresie. Cena od poniedziałku do piątku – 19 zł od osoby.

Adres


Dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego

Kontakt


Zespół ds. Dydaktyki i Udostępniania Parku,  

tel. 18 33 17 207 w. 36 lub 41.
email. gpn@gorcepn.pl

Chęć uczestnictwa w zajęciach należy zgłaszać 3 tygodnie przed planowanym terminem.

Galeria


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego