O Nas


Portal Turystyka3R jest wspólnym przedsięwzięciem trzech organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki w trzech regionach Polski: małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim:

 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Dążymy do trwałej poprawy jakości życia lokalnych społeczności. Kreujemy rozwój oparty na walorach przyrodniczych i kulturowych miejsc oraz aktywności i współodpowiedzialności ich mieszkańców. Nasze obszary działania to: przedsiębiorczość lokalna, turystyka dziedzictwa, partycypacja społeczna oraz edukacja i aktywizacja dzieci i młodzieży.
Więcej na: www.mila.org.pl
 

Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień"

Wspieramy rozwój lokalny na obszarach wiejskich w jedenastu gminach na Lubelszczyźnie. Aktywizujemy mieszkańców do podejmowania inicjatyw gospodarczych poprzez: szkolenia, doradztwo, prezentację dobrych praktyk, wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnych grantów, promowanie produktów lokalnych i tworzenie współpracy sieciowej. Nasza organizacja wspiera rozwój turystyki na Bursztynowym Szlaku Greenways na Lubelszczyźnie.
Więcej na: www.zielonypierscien.pl


Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg"

Celem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” jest trójsektorowa współpraca partnerska organizacji pozarządowych, sektora biznesu i samorządów lokalnych w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju ziemi ostrowieckiej, opatowskiej i lipskiej oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez sprzyjanie lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego, poprawę konkurencyjności regionu.
Więcej na: www.krzemiennykrag.info
 

Zobacz również

Winnica Srebrna Góra, Bielany Kraków

I tura rozpoczęcie 11:30, program ok. 2 h II tura rozpoczęcie 14:00, program ok. 2 h

Więcej »
Winnica Krokoszówka Górska, Smardzowice

rozpoczęcie godz. 11.00

Więcej »
Winnica Zadora, Szczepanowice

rozpoczęcie godz. 11.00

Więcej »
16. 11 Winnica Srebrna Góra, Bielany Kraków

I tura rozpoczęcie 11:30, program ok. 2 h II tura rozpoczęcie 14:00, program ok. 2 h

Więcej »
11. 11 Winnica Krokoszówka Górska, Smardzowice

rozpoczęcie godz. 11.00

Więcej »
Gorczańskie spotkanie z przyrodą
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego